Ocean_Daytona_1522

USA, Amerika, United States of America, Florida, Daytona, Strand, Hyatt Place Daytona Beach-Oceanfront