Pommern_Lazy_3152

Polen, Pommern, Strand westlich von Lazy, noerdlich von Koszalin, Strand, Duenen, Ostsee

Polen, Poland, Pommern, Strand westlich von Lazy, noerdlich von Koszalin, Strand, Duenen, Ostsee, Meer, See, Sommer,