Florida_Miami_0855

USA, Amerika, United States of America, Florida, Miami North Beach, Canyon Ranch Hotel & Spa Miami Beach 6801 Collins Avenue Miami Beach, Florida 33141 Vereinigte Staaten